[{"ID":608,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 01","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-01","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-01\/","fields":{"nr":"01","surface":"54.15","balcony":"8.75","rooms":"3","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":false,"storage_rooms":false,"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"1872635186253812","email":"test@test.pl"},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/608"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":609,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 02","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-02","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-02\/","fields":{"nr":"02","surface":"41.79","balcony":"4.5","rooms":"2","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":3726},{"garage":3725}],"storage_rooms":[{"storage_room":3906}],"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/609"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":610,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 03","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-03","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-03\/","fields":{"nr":"03","surface":"25.26","balcony":"4.5","rooms":"1","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":false}],"storage_rooms":[{"storage_room":3841}],"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"parkingi_zewnetrzne":[{"parking_zewnetrzny":4055}],"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/610"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":611,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 04","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-04","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-04\/","fields":{"nr":"04","surface":"40.12","balcony":"4.5","rooms":"3","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":3724}],"storage_rooms":[{"storage_room":3910}],"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/611"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":612,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 05","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-05","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-05\/","fields":{"nr":"05","surface":"42.38","balcony":"4.5","rooms":"2","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":3700}],"storage_rooms":false,"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/612"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":613,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 06","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-06","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-06\/","fields":{"nr":"06","surface":"43.32","balcony":"4.5","rooms":"2","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":3670}],"storage_rooms":false,"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/613"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":614,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 07","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-07","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-07\/","fields":{"nr":"07","surface":"70.68","balcony":"12.13","rooms":"4","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garage":false,"storage_room":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"garages":[{"garage":3672}],"storage_rooms":[{"storage_room":3838}],"parkingi_zewnetrzne":false,"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/614"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":615,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 08","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-08","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-08\/","fields":{"nr":"08","surface":"66.49","balcony":"6.18","rooms":"3","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":3713},{"garage":3714}],"storage_rooms":false,"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/615"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":616,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 09","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-09","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-09\/","fields":{"nr":"09","surface":"62.59","balcony":"4.5","rooms":"3","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":3718},{"garage":3717}],"storage_rooms":[{"storage_room":3903}],"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/616"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":617,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 10","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-10","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-10\/","fields":{"nr":"10","surface":"42.2","balcony":"4.5","rooms":"2","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":3727}],"storage_rooms":[{"storage_room":3880}],"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/617"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":618,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 11","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-11","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-11\/","fields":{"nr":"11","surface":"56.09","balcony":"4.5","rooms":"3","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":3746}],"storage_rooms":[{"storage_room":3909}],"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/618"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":619,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 12","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-12","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-12\/","fields":{"nr":"12","surface":"59.66","balcony":"6.94","rooms":"3","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":3782}],"storage_rooms":false,"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/619"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"},{"ID":620,"post_title":"[A] Lokal mieszkalny NR 13","post_name":"a-lokal-mieszkalny-nr-13","guid":"http:\/\/192.168.1.36\/mysliwska\/flat\/lokal-mieszkalny-nr-13\/","fields":{"nr":"13","surface":"50.88","balcony":"10.2","rooms":"3","price_for_m":"-","price":"-","status":"Sprzedane","garages":[{"garage":3667}],"storage_rooms":false,"parkingi_zewnetrzne":false,"person_data":{"imie_i_nazwisko":"","dane_adresowe":"","tel":"","email":""},"pdf_card":"https:\/\/asadevelopment.pl\/pdf_card\/620"},"floor":"Parter","building":"Budynek A"}]

Wolne

Sprzedane

Zarezerwowane

Parter

Budynek A

Mieszkania: 13

Dostępne: 0

Numer

Budynek

Piętro

Powierzchnia *

Pokoje

Balkon/Taras

Cena

Status

Karta